Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Kar Dağıtımı Yasağı Süre Uzatımı

Kar Dağıtımı Yasağı Süre Uzatımı

18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)”  yayımlanmıştır. 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ileHakkında daha fazlasını oku Kar Dağıtımı Yasağı Süre Uzatımı[…]

Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde 30-06-2021 tarihine Kadar KDV Oranı

Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde 30-06-2021 tarihine Kadar KDV Oranı

30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)” yayımlanmıştır. 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen Geçici 7’nci Maddeyle, üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Eğitim KurumlarıHakkında daha fazlasını oku Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde 30-06-2021 tarihine Kadar KDV Oranı[…]

Fesih Yasağı Ücretsiz İzin Süre Uzatımı -Eylül 2020

Fesih Yasağı Ücretsiz İzin Süre Uzatımı -Eylül 2020

04 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “22 Mayıs 2003 Tarihli 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17 Eylül 2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930)”  ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ayHakkında daha fazlasını oku Fesih Yasağı Ücretsiz İzin Süre Uzatımı -Eylül 2020[…]

Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararda Değişiklik 21-08-2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararda Değişiklik 21-08-2020

21.08.2020 tarih 31220 Sayılı Resmi Gazte’de yayımlanan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı 2846) karar kapsamında; Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında bazı illerin bağlı olduğu bölgelerde değişikliğe gidilmiş, Bazı ilçelerin bağlı oldukları illerin içinde bulunduğu bölgelerden ayrı olarak daha alt bölgeler için uygulanan  desteklerden yararlanması imkanı getirilmiş, Kararda belirtilen İlçelerde yapılacakHakkında daha fazlasını oku Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararda Değişiklik 21-08-2020[…]

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (No.1)Tebliğinde Değişiklik

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (No.1)Tebliğinde Değişiklik

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2020 yılı Nisan ayı içerisinde taslak hali duyurulan  “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri NO: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4)”e nihai şekli verilerek 1 Eylül 2020 tarih 31231 sayılı Remsi Gazete’de yayınlanmıştır. Tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıdaki şekildedir; 1- Yeni Tebliği ile, 1 seri no.luHakkında daha fazlasını oku Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (No.1)Tebliğinde Değişiklik[…]

31-07-2020  ve 31-12-2020 tarihleri arasında bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında yapılan değişiklikler

31-07-2020 ve 31-12-2020 tarihleri arasında bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında yapılan değişiklikler

31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, “2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”na geçici 6. madde eklenmiştir. Söz konusu madde kasamında, bazı mal ve hizmetlere ait KDV oranlarında indirime gidilmiştir.  Yayımı tarihinde (31.07.2020) yürürlüğe giren karar doğrultusunda 31.07.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında  uygulanmak üzereHakkında daha fazlasını oku 31-07-2020 ve 31-12-2020 tarihleri arasında bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında yapılan değişiklikler[…]

SMMM lere Yeni Rapor Düzenleme Yetkisi TUBİTAK ARGE TEYDEB

SMMM lere Yeni Rapor Düzenleme Yetkisi TUBİTAK ARGE TEYDEB

Uzun zamandır gündemde bulunan bir konu, SMMM’lerin de bazı rapor tiplerini yapabilmeleri, özellikle KDV iadesinde belli sınırlarda rapor düzenleyebilmeleri konusu idi ve maalesef bir türlü gerçekleşemiyordu.  18.Temmuz.2020 Cumartesi günü resmi gazeteye bakınca SMMM’lere yeni yetkiler veren bir düzenleme yapılmış olduğunu gördük. Neydi Bu? Bana göre uzun zamandır beklenen bir düzenleme idi ve yine benim düşüncemeHakkında daha fazlasını oku SMMM lere Yeni Rapor Düzenleme Yetkisi TUBİTAK ARGE TEYDEB[…]

E-İrsaliye Hakkında Herşey

E-İrsaliye Hakkında Herşey

GİB (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI) TARAFINDAN 29.02.2020 TARİHİNDE E İRSALİYE UYGULAMA KLAVUZU YAYIMLANDI. KLAVUZDA, E-İRSALİYE’YE DAİR TÜM DETAYLAR AÇIKLANDI. Sevk İrsaliyesi’nin elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar İLilk kez 17.12.2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 487 Sıra No.lu VUK ile düzenlenmiştir.Hakkında daha fazlasını oku E-İrsaliye Hakkında Herşey[…]

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak belirlenmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılınHakkında daha fazlasını oku 2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı[…]

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Zorunluluğu

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Zorunluluğu

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Nedir? KVKK kapsamında kişisel veriyi işleyenlerin, veriyi işlemeden önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolması gerekiyor. VERBİS’e Kimler, Ne Zaman Kaydolmalı? Veri Sorumluları Kayıt Yükümlülüğü Başlangıç Tarihi Kayıt İçin Verilen Süre Kayıt İçin Son Tarih Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den çok olanHakkında daha fazlasını oku Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Zorunluluğu[…]