Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Vergi Beyanlarında Tehlike Çanları

Vergi Beyanlarında Tehlike Çanları

Emre KartaloğluTÜRMOB Genel Başkanı İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 14/04/2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelge ile kısmi kapanma tedbirleri belirlenmiş, Genelgeye ekli listede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanlar sayılmış, bunlar arasında serbest muhasebeci mali müşavirlere ve yeminli mali müşavirler ile bunlarla birlikte çalışanlara yer verilmemiştir. Bir gün sonra İçişleri Bakanlığı web sitesinde sıkçaHakkında daha fazlasını oku Vergi Beyanlarında Tehlike Çanları[…]

Varlık Barışı Son Tarih 30-06-2021

Varlık Barışı Son Tarih 30-06-2021

Yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa geçici 93’üncü madde eklendi. Söz konusu maddenin uygulama süresinin son günü, 30 Haziran 2021 olarak belirlendi. Geçici 93’üncü madde hükümleri çerçevesinde; Yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusuHakkında daha fazlasını oku Varlık Barışı Son Tarih 30-06-2021[…]

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Değişiklikleri

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Değişiklikleri

7 Mart 2021 tarihli ve 31416 sayılı Resmi Gazete’de 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. Bir sözleşme kapsamında önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması veHakkında daha fazlasını oku Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Değişiklikleri[…]

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.02.2021 ve 18.02.2021 tarihli yazıları ile İhracat Genelgesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1) İhracat bedelinin kabulünde DAB düzenlenmesi Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.02.2021 ve 51410 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedelinin tahsili ve kabulü” başlıklı 8 inci maddesinin 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Buna göre, ihracatçı tarafından, DAB düzenlenmesinin talepHakkında daha fazlasını oku İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı[…]

Kar Dağıtımı Yasağı Süre Uzatımı

Kar Dağıtımı Yasağı Süre Uzatımı

18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)”  yayımlanmıştır. 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ileHakkında daha fazlasını oku Kar Dağıtımı Yasağı Süre Uzatımı[…]

Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde 30-06-2021 tarihine Kadar KDV Oranı

Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde 30-06-2021 tarihine Kadar KDV Oranı

30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)” yayımlanmıştır. 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen Geçici 7’nci Maddeyle, üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Eğitim KurumlarıHakkında daha fazlasını oku Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde 30-06-2021 tarihine Kadar KDV Oranı[…]

Fesih Yasağı Ücretsiz İzin Süre Uzatımı -Eylül 2020

Fesih Yasağı Ücretsiz İzin Süre Uzatımı -Eylül 2020

04 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “22 Mayıs 2003 Tarihli 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17 Eylül 2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930)”  ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ayHakkında daha fazlasını oku Fesih Yasağı Ücretsiz İzin Süre Uzatımı -Eylül 2020[…]

Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararda Değişiklik 21-08-2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararda Değişiklik 21-08-2020

21.08.2020 tarih 31220 Sayılı Resmi Gazte’de yayımlanan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı 2846) karar kapsamında; Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında bazı illerin bağlı olduğu bölgelerde değişikliğe gidilmiş, Bazı ilçelerin bağlı oldukları illerin içinde bulunduğu bölgelerden ayrı olarak daha alt bölgeler için uygulanan  desteklerden yararlanması imkanı getirilmiş, Kararda belirtilen İlçelerde yapılacakHakkında daha fazlasını oku Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararda Değişiklik 21-08-2020[…]

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (No.1)Tebliğinde Değişiklik

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (No.1)Tebliğinde Değişiklik

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2020 yılı Nisan ayı içerisinde taslak hali duyurulan  “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri NO: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4)”e nihai şekli verilerek 1 Eylül 2020 tarih 31231 sayılı Remsi Gazete’de yayınlanmıştır. Tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıdaki şekildedir; 1- Yeni Tebliği ile, 1 seri no.luHakkında daha fazlasını oku Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (No.1)Tebliğinde Değişiklik[…]

31-07-2020  ve 31-12-2020 tarihleri arasında bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında yapılan değişiklikler

31-07-2020 ve 31-12-2020 tarihleri arasında bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında yapılan değişiklikler

31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, “2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”na geçici 6. madde eklenmiştir. Söz konusu madde kasamında, bazı mal ve hizmetlere ait KDV oranlarında indirime gidilmiştir.  Yayımı tarihinde (31.07.2020) yürürlüğe giren karar doğrultusunda 31.07.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında  uygulanmak üzereHakkında daha fazlasını oku 31-07-2020 ve 31-12-2020 tarihleri arasında bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında yapılan değişiklikler[…]