Vergi Beyanlarında Tehlike Çanları

Emre Kartaloğlu
TÜRMOB Genel Başkanı

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 14/04/2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelge ile kısmi kapanma tedbirleri belirlenmiş, Genelgeye ekli listede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanlar sayılmış, bunlar arasında serbest muhasebeci mali müşavirlere ve yeminli mali müşavirler ile bunlarla birlikte çalışanlara yer verilmemiştir.

Bir gün sonra İçişleri Bakanlığı web sitesinde sıkça sorulan sorular bölümüne bir ekleme yapılmış, kurumlar vergisi beyannamesi nedeniyle meslek mensuplarının ve bunların yanında çalışanların sadece 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde işyerleri ile ikametleri arasında gidiş-gelişleri ile sınırlı olmak üzere kısıtlamalardan muaf tutulmuştur.

Kısıtlamalardan muafiyet bir zorunluluktur…

haberin tamamı: https://www.dunya.com/kose-yazisi/vergi-beyanlarinda-tehlike-canlari/618282

Meslek mensuplarının her ay olağan olarak verdikleri bazı beyannameler bulunmaktadır. Piyasanın rutin işleyişi içerisinde evrakların meslek mensuplarına intikali çoğunlukla gecikmekte, özellikle beyannamelerin son günlerinde meslek mensupları gece yarılarına kadar bürolarında çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bazı aylarda ise bu yoğun çalışmaya ilave olarak meslek mensuplarının daha fazla çalışması gerekmektedir. İşte Nisan-Mayıs ve Haziran ayları da tam olarak bu döneme gelmektedir. Zira bir önceki yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, e-defter beratlarının yüklenmesi, e-defterlerin ikincil kopyalarının yedeklenmesi, yılın ilk üç ayına ilişkin geçici vergi beyannamesinin verilmesi, üç aylık GEKAP beyannameleri ve Muhtasar-SGK bildirimleri, tam tasdik raporlarının hazırlanması ve teslimi, kapanış tasdikleri gibi rutin döneme ilişkin olmayan iş ve işlemler bu aylarda yapılmaktadır.”

Başkanımıza kesinlikle katılıyorum ve yürütme organının bazı noktaları kaçırdığına inanıyorum. Mali Müşavirin işyeri sadece ofisi değil. Aynı zamanda beyanına aracılık ettiği mükelleflerdir. Dolayısıyla imalatçı veya tedarikçinin işyeri adresleri aynı zamanda Mali Müşavirin işyeri anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, başta 3568 sayılı yasa olmak üzere Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, ÖTV Kanunu, Damga Vergisi Kanunu … ile beyannameler, bildirimlerin verilmesi hazırlanması çerçeveleri süreleri tanımlanmış. Yani yasa ile değil yasalarla en küçük teknik ayrıntıya kadar belirlenmiş bir hukuki işlemi, bir anda kısıtlayabilmek veya ciddi oranda engellemek yerine destek olunması gerekirdi. Buna rağmen, mücbir sebep hali getirilmesi ve süresi azalmış beyanların ertelenmesinin gerçekten büyük bir destek olacağı inancındayım.


Print Friendly, PDF & Email