Hizmetlerimiz

Muhasebe Mali Müşavirlik

 • Kanunen tutulması zorunlu defterlerin tutulması
 • Vergi, SSK vb. yükümlülükler ile ilgili denetimlerin yapılması
 • Düzenlenecek sözleşmelerin gözden geçirilmesi
 • Kanuni tasdik zorunluluğunun yerine getirilmesi
 • Vergi idaresi ile ilgili sorunların çözümlenmesi
 • Muhasebenizin anahtar teslim olarak şirketiniz içinde veya dışında tutulması
 • Kurulacak şirketin faaliyetlerinin ve her bir ana faaliyet konusunun vergi karşısındaki konumunun belirlenmesi
 • Yararlanılabilecek yasal vergi avantajlarının belirlenmesi
 • Gelecek yıllarda şirket üzerindeki vergi yükünün hesaplanıp, vergi planlaması yapılması
 • Muhasebe sisteminin kurulması ve işlemlerin yürütülmesi
 • Yönetim raporlamaları ve diğer özel amaçlı finansal yönetim raporlamalarının hazırlanması
 • Firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması
 • Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması ve Kontrolü Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi

Vergi Danışmanlığı

Danışmanlık hizmetleri kapsamında sunduğumuz hizmetler;

 • KDV iade listelerinin, taleplerinin oluşturulması
 • Mükelleflerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek
 • Kanunlar ve mevzuatla ilgili müşavirlik hizmetleri sunmak
 • Görüş bildirmek
 • Ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunmak

Ana Sözleşme Hazırlanması ve Kuruluş İşlemleri

 • Kurulacak şirketin faaliyetlerine ve statüsüne en uygun olan şirket türünün belirlenmesi ve anasözleşme hazırlanması
 • Kuruluş işlemlerinin yürütülüp, sonuçlandırılması

Değerleme – Bilirkişi Raporları

 • Şirketin mali ve marka değerine ilişkin değerleme raporu
 • Mali-Hukuki konularda bilirkişi raporu

Çözüm Ortaklığı Vasıtasıyla Hizmetler

 • Yeminli Mali Müşavirlik hizmetleri (Tam Tasdik, KDV İadesi, Bağımsız Denetim)
 • Marka-Patent araştırma ve tescilleri 
 • Gayrimenkul – araç değerleme ve sigortalama işlemleri
 • Gümrük danışmanlığı, ihracat ve ithalat İşlemleri
 • Sosyal güvenlik teşvikleri danışmanlık hizmetleri

Sosyal Güvenlik

Sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili;

 • İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış
 • Prim oranları ve prime esas kazançların belirlenmesi
 • İş kazası ve meslek hastalığı olayları ve işveren sorumluluğu
 • İşyeri tehlike sınıf ve derecesinin (NACE) belirlenmesi ve değişikliklere ilişkin işlemler
 • İstirahatli sigortalılarla ilgili çalışmazlık bildirimi
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin türü, mahiyeti ve kanun numaralarının belirlenmesi
 • İdari para cezası uygulamaları, itirazlar ve kanun yollarına başvurma
 • Sosyal güvenlik incelemeleri ve dava süreçlerinin yürütülmesi