Özel İletişim Vergisi Oranı Değişti

Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinde özel iletişim vergisine ilişkin hükümler yer almaktadır. Söz konusu madde kapsamında; mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler, internet hizmetleri ile bunlar dışındaki diğer elektronik haberleşme hizmetlerinde özel iletişim vergisi oranı %7,5 olarak uygulanıyordu.

30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu hizmetlere ilişkin özel iletişim vergisi oranı %10’a çıkarılmıştır.

Buna göre;

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %10,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri %10,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %10,

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %10,

oranında özel iletişim vergisine tâbidir.

Karar, yayım tarihinde (30 Ocak 2021) yürürlüğe girmiştir.

Print Friendly, PDF & Email