Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Edevlet Üzerinden Görev Belgesi  Çalışma Belgesi Almak

Edevlet Üzerinden Görev Belgesi Çalışma Belgesi Almak

Görev belgesi (çalışma izin belgesi) e Devlet üzerinden alınıyor Kapanma süresince sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişiler, görev belgesi çıkararak iş yerlerine gidebilecek. Görev belgesi, e Devlet üzerinden alınabiliyor. Abone Ol Türkiye, 17 gün sürecek tam kapanma sürecine girdi. Bu süreç boyunca, sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişiler görev belgesi (çalışma izin belgesi) çıkararak işHakkında daha fazlasını oku Edevlet Üzerinden Görev Belgesi Çalışma Belgesi Almak[…]

Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliği

Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliği

Başta kurumlar vergisinde geçici olarak yapılan oran artışı olmak üzere bazı vergi kanunlarında değişiklikler içeren 7316 sayılı Kanun 22 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. 1. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik Kurumlar vergisi oran artışı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 32. maddesi uyarınca kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınmaktadır. Ancak hatırlanacağı üzere, 7061 sayılıHakkında daha fazlasını oku Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliği[…]

KDV Tevkifat Oranlarında Yapılan Düzenlemeler

KDV Tevkifat Oranlarında Yapılan Düzenlemeler

16 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ile teslimler bölümlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: ÖZETİ :– Kısmi tevkifat uygulayacak gruplardan biri olan “Belirlenmiş Alıcılar”a; sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ile mobil elektronik haberleşme işletmecileri dahil edilmiştir.Hakkında daha fazlasını oku KDV Tevkifat Oranlarında Yapılan Düzenlemeler[…]

Arabulucu Aracılığı ile Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi

Arabulucu Aracılığı ile Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi

Arabulucu aracılığı ile yapılan ödemelerde vergi kesintisi, ödemelerde detay belirtilmişse (tazminat kıdem veya ihbar, ücret gibi), detaya göre işlem yapmak gerekir. Gelir İdaresinin bu konuda verdiği yazılı görüşü aşağıdaki gibidir. Tarih : 23.01.2020 Yayın Dönemi : Şubat 2020 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-120[25/1]-E.2275 Tarih: 23.01.2020Hakkında daha fazlasını oku Arabulucu Aracılığı ile Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi[…]

Finansman Gider Kısıtlaması Ocak 2021

Finansman Gider Kısıtlaması Ocak 2021

Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinde ticari kazançta indirimi kabul edilmeyen giderler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinde ise kurum kazancından indirilemeyen giderler yer almaktadır. 15 Haziran 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Kanun’un 37. maddesiyle söz konusu maddelere 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yeni bentler eklenmişti. Bu bentlerde; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarınıHakkında daha fazlasını oku Finansman Gider Kısıtlaması Ocak 2021[…]

Özel İletişim Vergisi Oranı Değişti

Özel İletişim Vergisi Oranı Değişti

Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinde özel iletişim vergisine ilişkin hükümler yer almaktadır. Söz konusu madde kapsamında; mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler, internet hizmetleri ile bunlar dışındaki diğer elektronik haberleşme hizmetlerinde özel iletişim vergisi oranı %7,5 olarak uygulanıyordu.Hakkında daha fazlasını oku Özel İletişim Vergisi Oranı Değişti[…]

Vergi Beyanlarında Tehlike Çanları

Vergi Beyanlarında Tehlike Çanları

Emre KartaloğluTÜRMOB Genel Başkanı İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 14/04/2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelge ile kısmi kapanma tedbirleri belirlenmiş, Genelgeye ekli listede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanlar sayılmış, bunlar arasında serbest muhasebeci mali müşavirlere ve yeminli mali müşavirler ile bunlarla birlikte çalışanlara yer verilmemiştir. Bir gün sonra İçişleri Bakanlığı web sitesinde sıkçaHakkında daha fazlasını oku Vergi Beyanlarında Tehlike Çanları[…]

Varlık Barışı Son Tarih 30-06-2021

Varlık Barışı Son Tarih 30-06-2021

Yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa geçici 93’üncü madde eklendi. Söz konusu maddenin uygulama süresinin son günü, 30 Haziran 2021 olarak belirlendi. Geçici 93’üncü madde hükümleri çerçevesinde; Yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusuHakkında daha fazlasını oku Varlık Barışı Son Tarih 30-06-2021[…]

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Değişiklikleri

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Değişiklikleri

7 Mart 2021 tarihli ve 31416 sayılı Resmi Gazete’de 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. Bir sözleşme kapsamında önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması veHakkında daha fazlasını oku Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Değişiklikleri[…]

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.02.2021 ve 18.02.2021 tarihli yazıları ile İhracat Genelgesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1) İhracat bedelinin kabulünde DAB düzenlenmesi Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.02.2021 ve 51410 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedelinin tahsili ve kabulü” başlıklı 8 inci maddesinin 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Buna göre, ihracatçı tarafından, DAB düzenlenmesinin talepHakkında daha fazlasını oku İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı[…]