Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak belirlenmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılınHakkında daha fazlasını oku 2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı[…]

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Zorunluluğu

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Zorunluluğu

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Nedir? KVKK kapsamında kişisel veriyi işleyenlerin, veriyi işlemeden önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolması gerekiyor. VERBİS’e Kimler, Ne Zaman Kaydolmalı? Veri Sorumluları Kayıt Yükümlülüğü Başlangıç Tarihi Kayıt İçin Verilen Süre Kayıt İçin Son Tarih Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den çok olanHakkında daha fazlasını oku Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Zorunluluğu[…]

Özel Fatura Onayında Değişiklik

Özel Fatura Onayında Değişiklik

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura kapsamında yapılan satış (bavul ticareti) işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel faturanın onaylanmış sayılacağı yönündeHakkında daha fazlasını oku Özel Fatura Onayında Değişiklik[…]

Tevkifatlı Faturanın İadesi KDV Oranı

Tevkifatlı Faturanın İadesi KDV Oranı

Tevkifatlı olarak teslim edilen malların iade edilmesi durumunda iade faturasında uygulanacak KDV oranı TEVKİFATA TABİ TUTULMAYAN TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANMASI gerekiyor. Dolayısıyla gelen faturadaki KDV oranı hesabında bir nevi artık oran biçimi şeklini yitirip, tevkifat olmayan kısım oluyor. Hızlı bir örnekle, Satıcı 100 TL lik teslim/hizmetle ilgili %8 den 8 TL KDV hesapladı. (5/10) tevkifat yapıldı.Hakkında daha fazlasını oku Tevkifatlı Faturanın İadesi KDV Oranı[…]

Avukatlar Arası Belge Düzeni-Özelge

Avukatlar Arası Belge Düzeni-Özelge

Gerçek kişi bir avukatın diğer bir gerçek kişi bir avukata veya tüzel kişi avukata düzenleyeceği Serbest Meslek Makbuzunda Gelir İdaresinin verdiği yazılı görüşte, KDV nin hesaplanması ve Gelir Stopajının (tevkifatın) uygulanması gerektiği yönünde olduğu görülmektedir. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı     :           11395140-105[VUK-1-20846]-1194369      28.12.2018 Konu   :           AvukatınHakkında daha fazlasını oku Avukatlar Arası Belge Düzeni-Özelge[…]

Gelir İdaresi Tecil Faiz Oranı Değişti

Gelir İdaresi Tecil Faiz Oranı Değişti

Gelir İdaresine olan borçlarla ilgili tecil (erteleme/taksitlendirme) ile ilgili uygulanan faiz oranı (25.10.2019 dan itibaren) %19 olarak değiştirildi. TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 4) Tecil Faizi MADDE 1 – 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faiziHakkında daha fazlasını oku Gelir İdaresi Tecil Faiz Oranı Değişti[…]

Efatura-Edefter Tebliğinde Yeni Sınır

Efatura-Edefter Tebliğinde Yeni Sınır

Kağıt ortamında düzenlenen alım satım belgeleri, fatura irsaliye, müstahsil makbuzu, gider pusulası vb. bazı ticari-mali belgelerin dijital ortamda hazırlanma zorunluluğu yeniden düzenlendi. İlk göze çarpanlar özetle; Efatura düzenleme zorunluluğu, 2018 sonu veya 2019 içinde  satış brüt ciro 5 milyon TL ye çekildi. Son geçiş süreci 01-07-2020 olarak belirlendi.  2018 yıllık brüt satışı 25 milyon veHakkında daha fazlasını oku Efatura-Edefter Tebliğinde Yeni Sınır[…]

Asgari Ücretli Vergi Dilimi Farkı 2019

Asgari Ücretli Vergi Dilimi Farkı 2019

2019 Yılında asgari ücretlilere ait vergi dilimi farkı Eylül döneminde fark veriyor. Bordroları hazırlarken buna dikkat etmek gerek. 7103 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile sürekli hale getirilen kısım aşağıdaki gibidir. MADDE 6- 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifeHakkında daha fazlasını oku Asgari Ücretli Vergi Dilimi Farkı 2019[…]

2019-3 Dönem Yeniden Değerleme Oranı

2019-3 Dönem Yeniden Değerleme Oranı

Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi     : 14/10/2019 Sayısı    : KVK-53 / 2019-3 / Yatırım İndirimi – 39 İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç                              213 sayılı VergiHakkında daha fazlasını oku 2019-3 Dönem Yeniden Değerleme Oranı[…]

2019-3 Geçici Vergi Döviz Değerleme Kurları

2019-3 Geçici Vergi Döviz Değerleme Kurları

2019 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Döneminde dövizli borç ve alacaklar için geçerli döviz değerleme kurları aşağıdaki gibidir. Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir.  Aynı maddede borsada rayici olmadığı durumlarda değerlemede uygulanacakHakkında daha fazlasını oku 2019-3 Geçici Vergi Döviz Değerleme Kurları[…]