Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (No.1)Tebliğinde Değişiklik

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (No.1)Tebliğinde Değişiklik

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2020 yılı Nisan ayı içerisinde taslak hali duyurulan  “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri NO: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4)”e nihai şekli verilerek 1 Eylül 2020 tarih 31231 sayılı Remsi Gazete’de yayınlanmıştır. Tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıdaki şekildedir; 1- Yeni Tebliği ile, 1 seri no.luHakkında daha fazlasını oku Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (No.1)Tebliğinde Değişiklik[…]

Özel Fatura Onayında Değişiklik

Özel Fatura Onayında Değişiklik

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura kapsamında yapılan satış (bavul ticareti) işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel faturanın onaylanmış sayılacağı yönündeHakkında daha fazlasını oku Özel Fatura Onayında Değişiklik[…]