İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.02.2021 ve 18.02.2021 tarihli yazıları ile İhracat Genelgesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1) İhracat bedelinin kabulünde DAB düzenlenmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.02.2021 ve 51410 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedelinin tahsili ve kabulü” başlıklı 8 inci maddesinin 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, ihracatçı tarafından, DAB düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, anılan fıkradaki şartların yanında, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi kaydıyla DAB düzenlenmesi mümkündür.

2) Efektif olarak alınan ihracat bedelinin kabulü

Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.02.2021 ve 51410 sayılı yazısı ile söz konusu genelgenin “Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri” başlıklı 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırıılmıştır.

Buna göre, ihracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin başka bir banka tarafından ihracat bedeli olarak kabulü ile ihracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin daha sonra aynı banka tarafından ihracat bedeli olarak kabulüne ilişkin aşağıdaki düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

3) İhracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığının 18.02.2021 tarih ve 114265 sayılı yazısı ile söz konusu genelgenin “İndirim ve mahsup işlemleri” başlıklı 21 nci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bilindiği üzere, Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince ihracat hesabının kapatılması için ilgililere ihbardan itibaren 10 iş günü içinde 90 gün süreli ihtarname gönderilmektedir.

İhracatçılarca bu ihtar süresi içinde ihracat hesabının kapatılması veya mücbir sebep halinin ya da haklı durumun ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne belgelenmesi gerekmektedir.

İhracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel getirme süreleri içinde yapılması gerekmektedir.

Yapılan değişiklik uyarınca, ihracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilmesi için mahsup talebinin ihtarname süresi içerisinde de yapılması gerekmektedir.

Print Friendly, PDF & Email