Efatura-Edefter Tebliğinde Yeni Sınır

Kağıt ortamında düzenlenen alım satım belgeleri, fatura irsaliye, müstahsil makbuzu, gider pusulası vb. bazı ticari-mali belgelerin dijital ortamda hazırlanma zorunluluğu yeniden düzenlendi.

İlk göze çarpanlar özetle;

Efatura düzenleme zorunluluğu, 2018 sonu veya 2019 içinde  satış brüt ciro 5 milyon TL ye çekildi. Son geçiş süreci 01-07-2020 olarak belirlendi. 

2018 yıllık brüt satışı 25 milyon ve üzeri firmalar 01-07-2020 ye kadar E-irsaliye düzenlemek zorunda kalacak. 

Serbest Meslek Makbuzları ciro sınırı olmadan son geçiş tarihi 01-06-2020

Diğer bir önemli ayrıntı, taraflardan her ikiside efatura veya earşiv mükellefi değilse, 5.000 TL nin üzerinde düzenlenecek fatura – earşiv fatura olması gerekiyor. Bu zorunluluk için Efatura mükellefleri ayrıca earşiv fatura düzenleyebilmek için Ek paket almalı veya sistemini ona göre yapılandırmalı veya Gelir İdaresi sayfasından (https://ebelge.gib.gov.tr/ ) earşiv fatura düzenlemesi gerekecek.

Unutulmaması gereken nokta earşiv düzenlenmesi gerekirken kağıt fatura düzenlenirse Cezai müeyyide sadece satıcıyı değil alıcıyı da kapsıyor. Kağıt fatura olarak işlerseniz  Usülsüzlük cezasına muhatap olabilirsiniz.

Bu nedenle size vergiler dahil  5.000 TL ve (KDV hariç %18 de 4.237 TL  ve %8 de 4.629 TL)  üzeri kağıt fatura düzenleyecek  firmalarında uyarılması gerekecek.

Bu ekran efatura mükellefleri için çalıştığı entegratör firmalar tarafından efatura portalına eklenebilir (bunun için ek paket ücreti talep edebilirler).

Adresi açtığınızda ekran ortasında  sağ tarafta Kullanıcı Öner tıklarsanız size test kullanıcı önerisi yapar ve size portalla ilgili uygulama testi yapmaya imkan tanır.

TEST EKRANI:  https://earsivportaltest.efatura.gov.tr/login.jsp

–– Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)

Print Friendly, PDF & Email