Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Kar Dağıtımı Yasağı Süre Uzatımı

Kar Dağıtımı Yasağı Süre Uzatımı

18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)”  yayımlanmıştır. 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ileHakkında daha fazlasını oku Kar Dağıtımı Yasağı Süre Uzatımı[…]

Fesih Yasağı Ücretsiz İzin Süre Uzatımı -Eylül 2020

Fesih Yasağı Ücretsiz İzin Süre Uzatımı -Eylül 2020

04 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “22 Mayıs 2003 Tarihli 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17 Eylül 2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930)”  ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ayHakkında daha fazlasını oku Fesih Yasağı Ücretsiz İzin Süre Uzatımı -Eylül 2020[…]