Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Yabancı Uyruklularda SGK ve Bağkur Durumu

Yabancı Uyruklularda SGK ve Bağkur Durumu

Yurt içinden yapılan çalışma izni başvurularında çalışma izni verildiği tarihi takip eden 30 gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak üzere emniyet makamlarına başvuruda bulunulması zorunludur. İkamet izni için emniyet makamlarına başvuru yapılan (veya randevu talep edilen) tarihi takip eden 15. gün akşamına kadar iş yeri tescil bildirgesi ile sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenlerce kağıtHakkında daha fazlasını oku Yabancı Uyruklularda SGK ve Bağkur Durumu[…]