Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (No.1)Tebliğinde Değişiklik

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (No.1)Tebliğinde Değişiklik

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2020 yılı Nisan ayı içerisinde taslak hali duyurulan  “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri NO: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4)”e nihai şekli verilerek 1 Eylül 2020 tarih 31231 sayılı Remsi Gazete’de yayınlanmıştır. Tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıdaki şekildedir; 1- Yeni Tebliği ile, 1 seri no.luHakkında daha fazlasını oku Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (No.1)Tebliğinde Değişiklik[…]