Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Özel İletişim Vergisi Oranı Değişti

Özel İletişim Vergisi Oranı Değişti

Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinde özel iletişim vergisine ilişkin hükümler yer almaktadır. Söz konusu madde kapsamında; mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler, internet hizmetleri ile bunlar dışındaki diğer elektronik haberleşme hizmetlerinde özel iletişim vergisi oranı %7,5 olarak uygulanıyordu.Hakkında daha fazlasını oku Özel İletişim Vergisi Oranı Değişti[…]