Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensubu Beyan Süresi

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensubu Beyan Süresi

Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensubunun zor durumu nedeniyle kendisi veya mükelleflerinin Beyan/Bildirimlerinin sürelerine ilişkin 118 nolu VUK Sirküleri Konusu: Kendisi veya yakını  vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması Tarihi: 15/10/2019 Sayısı: VUK-118/2019-8 Giriş Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname ve bildirimlerini verdikleri mükelleflerin 213 sayılı VergiHakkında daha fazlasını oku Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensubu Beyan Süresi[…]