Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Asgari Ücretli Vergi Dilimi Farkı 2019

Asgari Ücretli Vergi Dilimi Farkı 2019

2019 Yılında asgari ücretlilere ait vergi dilimi farkı Eylül döneminde fark veriyor. Bordroları hazırlarken buna dikkat etmek gerek. 7103 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile sürekli hale getirilen kısım aşağıdaki gibidir. MADDE 6- 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifeHakkında daha fazlasını oku Asgari Ücretli Vergi Dilimi Farkı 2019[…]