Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Asgari Ücretli Vergi Dilimi Farkı 2019

Asgari Ücretli Vergi Dilimi Farkı 2019

2019 Yılında asgari ücretlilere ait vergi dilimi farkı Eylül döneminde fark veriyor. Bordroları hazırlarken buna dikkat etmek gerek. 7103 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile sürekli hale getirilen kısım aşağıdaki gibidir. MADDE 6- 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifeHakkında daha fazlasını oku Asgari Ücretli Vergi Dilimi Farkı 2019[…]

2019-3 Geçici Vergi Döviz Değerleme Kurları

2019-3 Geçici Vergi Döviz Değerleme Kurları

2019 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Döneminde dövizli borç ve alacaklar için geçerli döviz değerleme kurları aşağıdaki gibidir. Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir.  Aynı maddede borsada rayici olmadığı durumlarda değerlemede uygulanacakHakkında daha fazlasını oku 2019-3 Geçici Vergi Döviz Değerleme Kurları[…]