Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği 27 Nolu GT

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği 27 Nolu GT

15 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 27 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 1. Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnası uygulaması KDV Kanunu’nun (13/d) maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarınınHakkında daha fazlasını oku KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği 27 Nolu GT[…]