Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.

11 Ekim 2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 11/10/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17,25; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18,25 olarak tespit edilmiştir.   Buna göre, geçici ve yıllıkHakkında daha fazlasını oku Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.[…]