Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Finansman Gider Kısıtlaması Ocak 2021

Finansman Gider Kısıtlaması Ocak 2021

Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinde ticari kazançta indirimi kabul edilmeyen giderler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinde ise kurum kazancından indirilemeyen giderler yer almaktadır. 15 Haziran 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Kanun’un 37. maddesiyle söz konusu maddelere 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yeni bentler eklenmişti. Bu bentlerde; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarınıHakkında daha fazlasını oku Finansman Gider Kısıtlaması Ocak 2021[…]

Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde 30-06-2021 tarihine Kadar KDV Oranı

Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde 30-06-2021 tarihine Kadar KDV Oranı

30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)” yayımlanmıştır. 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen Geçici 7’nci Maddeyle, üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Eğitim KurumlarıHakkında daha fazlasını oku Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde 30-06-2021 tarihine Kadar KDV Oranı[…]

31-07-2020  ve 31-12-2020 tarihleri arasında bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında yapılan değişiklikler

31-07-2020 ve 31-12-2020 tarihleri arasında bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında yapılan değişiklikler

31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, “2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”na geçici 6. madde eklenmiştir. Söz konusu madde kasamında, bazı mal ve hizmetlere ait KDV oranlarında indirime gidilmiştir.  Yayımı tarihinde (31.07.2020) yürürlüğe giren karar doğrultusunda 31.07.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında  uygulanmak üzereHakkında daha fazlasını oku 31-07-2020 ve 31-12-2020 tarihleri arasında bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında yapılan değişiklikler[…]

Tevkifatlı Faturanın İadesi KDV Oranı

Tevkifatlı Faturanın İadesi KDV Oranı

Tevkifatlı olarak teslim edilen malların iade edilmesi durumunda iade faturasında uygulanacak KDV oranı TEVKİFATA TABİ TUTULMAYAN TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANMASI gerekiyor. Dolayısıyla gelen faturadaki KDV oranı hesabında bir nevi artık oran biçimi şeklini yitirip, tevkifat olmayan kısım oluyor. Hızlı bir örnekle, Satıcı 100 TL lik teslim/hizmetle ilgili %8 den 8 TL KDV hesapladı. (5/10) tevkifat yapıldı.Hakkında daha fazlasını oku Tevkifatlı Faturanın İadesi KDV Oranı[…]

Gelir İdaresi Tecil Faiz Oranı Değişti

Gelir İdaresi Tecil Faiz Oranı Değişti

Gelir İdaresine olan borçlarla ilgili tecil (erteleme/taksitlendirme) ile ilgili uygulanan faiz oranı (25.10.2019 dan itibaren) %19 olarak değiştirildi. TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 4) Tecil Faizi MADDE 1 – 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faiziHakkında daha fazlasını oku Gelir İdaresi Tecil Faiz Oranı Değişti[…]