Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

31-07-2020  ve 31-12-2020 tarihleri arasında bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında yapılan değişiklikler

31-07-2020 ve 31-12-2020 tarihleri arasında bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında yapılan değişiklikler

31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, “2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”na geçici 6. madde eklenmiştir. Söz konusu madde kasamında, bazı mal ve hizmetlere ait KDV oranlarında indirime gidilmiştir.  Yayımı tarihinde (31.07.2020) yürürlüğe giren karar doğrultusunda 31.07.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında  uygulanmak üzereHakkında daha fazlasını oku 31-07-2020 ve 31-12-2020 tarihleri arasında bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında yapılan değişiklikler[…]

Tevkifatlı Faturanın İadesi KDV Oranı

Tevkifatlı Faturanın İadesi KDV Oranı

Tevkifatlı olarak teslim edilen malların iade edilmesi durumunda iade faturasında uygulanacak KDV oranı TEVKİFATA TABİ TUTULMAYAN TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANMASI gerekiyor. Dolayısıyla gelen faturadaki KDV oranı hesabında bir nevi artık oran biçimi şeklini yitirip, tevkifat olmayan kısım oluyor. Hızlı bir örnekle, Satıcı 100 TL lik teslim/hizmetle ilgili %8 den 8 TL KDV hesapladı. (5/10) tevkifat yapıldı.Hakkında daha fazlasını oku Tevkifatlı Faturanın İadesi KDV Oranı[…]

Avukatlar Arası Belge Düzeni-Özelge

Avukatlar Arası Belge Düzeni-Özelge

Gerçek kişi bir avukatın diğer bir gerçek kişi bir avukata veya tüzel kişi avukata düzenleyeceği Serbest Meslek Makbuzunda Gelir İdaresinin verdiği yazılı görüşte, KDV nin hesaplanması ve Gelir Stopajının (tevkifatın) uygulanması gerektiği yönünde olduğu görülmektedir. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı     :           11395140-105[VUK-1-20846]-1194369      28.12.2018 Konu   :           AvukatınHakkında daha fazlasını oku Avukatlar Arası Belge Düzeni-Özelge[…]

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği 27 Nolu GT

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği 27 Nolu GT

15 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 27 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 1. Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnası uygulaması KDV Kanunu’nun (13/d) maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarınınHakkında daha fazlasını oku KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği 27 Nolu GT[…]