Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Fesih Yasağı Ücretsiz İzin Süre Uzatımı -Eylül 2020

Fesih Yasağı Ücretsiz İzin Süre Uzatımı -Eylül 2020

04 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “22 Mayıs 2003 Tarihli 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17 Eylül 2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930)”  ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ayHakkında daha fazlasını oku Fesih Yasağı Ücretsiz İzin Süre Uzatımı -Eylül 2020[…]