Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Kar Dağıtımı Yasağı Süre Uzatımı

Kar Dağıtımı Yasağı Süre Uzatımı

18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)”  yayımlanmıştır. 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ileHakkında daha fazlasını oku Kar Dağıtımı Yasağı Süre Uzatımı[…]