Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde 30-06-2021 tarihine Kadar KDV Oranı

Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde 30-06-2021 tarihine Kadar KDV Oranı

30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)” yayımlanmıştır. 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen Geçici 7’nci Maddeyle, üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Eğitim KurumlarıHakkında daha fazlasını oku Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde 30-06-2021 tarihine Kadar KDV Oranı[…]