Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

2019-3 Geçici Vergi Döviz Değerleme Kurları

2019-3 Geçici Vergi Döviz Değerleme Kurları

2019 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Döneminde dövizli borç ve alacaklar için geçerli döviz değerleme kurları aşağıdaki gibidir. Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir.  Aynı maddede borsada rayici olmadığı durumlarda değerlemede uygulanacakHakkında daha fazlasını oku 2019-3 Geçici Vergi Döviz Değerleme Kurları[…]

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin; yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan alınmasına ilişkin 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 10.10.2019 tarih ve 410588 sayılı yazısı ile değiştirilmiştir. Döviz Gelirleri Beyan Formu sözHakkında daha fazlasını oku Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik[…]