Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

2019-3 Geçici Vergi Döviz Değerleme Kurları

2019-3 Geçici Vergi Döviz Değerleme Kurları

2019 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Döneminde dövizli borç ve alacaklar için geçerli döviz değerleme kurları aşağıdaki gibidir. Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir.  Aynı maddede borsada rayici olmadığı durumlarda değerlemede uygulanacakHakkında daha fazlasını oku 2019-3 Geçici Vergi Döviz Değerleme Kurları[…]