Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Varlık Barışı Son Tarih 30-06-2021

Varlık Barışı Son Tarih 30-06-2021

Yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa geçici 93’üncü madde eklendi. Söz konusu maddenin uygulama süresinin son günü, 30 Haziran 2021 olarak belirlendi. Geçici 93’üncü madde hükümleri çerçevesinde; Yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusuHakkında daha fazlasını oku Varlık Barışı Son Tarih 30-06-2021[…]

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensubu Beyan Süresi

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensubu Beyan Süresi

Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensubunun zor durumu nedeniyle kendisi veya mükelleflerinin Beyan/Bildirimlerinin sürelerine ilişkin 118 nolu VUK Sirküleri Konusu: Kendisi veya yakını  vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması Tarihi: 15/10/2019 Sayısı: VUK-118/2019-8 Giriş Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname ve bildirimlerini verdikleri mükelleflerin 213 sayılı VergiHakkında daha fazlasını oku Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensubu Beyan Süresi[…]