Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliği

Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliği

Başta kurumlar vergisinde geçici olarak yapılan oran artışı olmak üzere bazı vergi kanunlarında değişiklikler içeren 7316 sayılı Kanun 22 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. 1. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik Kurumlar vergisi oran artışı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 32. maddesi uyarınca kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınmaktadır. Ancak hatırlanacağı üzere, 7061 sayılıHakkında daha fazlasını oku Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliği[…]

KDV Tevkifat Oranlarında Yapılan Düzenlemeler

KDV Tevkifat Oranlarında Yapılan Düzenlemeler

16 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ile teslimler bölümlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: ÖZETİ :– Kısmi tevkifat uygulayacak gruplardan biri olan “Belirlenmiş Alıcılar”a; sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ile mobil elektronik haberleşme işletmecileri dahil edilmiştir.Hakkında daha fazlasını oku KDV Tevkifat Oranlarında Yapılan Düzenlemeler[…]

Arabulucu Aracılığı ile Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi

Arabulucu Aracılığı ile Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi

Arabulucu aracılığı ile yapılan ödemelerde vergi kesintisi, ödemelerde detay belirtilmişse (tazminat kıdem veya ihbar, ücret gibi), detaya göre işlem yapmak gerekir. Gelir İdaresinin bu konuda verdiği yazılı görüşü aşağıdaki gibidir. Tarih : 23.01.2020 Yayın Dönemi : Şubat 2020 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-120[25/1]-E.2275 Tarih: 23.01.2020Hakkında daha fazlasını oku Arabulucu Aracılığı ile Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi[…]