Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Finansman Gider Kısıtlaması Ocak 2021

Finansman Gider Kısıtlaması Ocak 2021

Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinde ticari kazançta indirimi kabul edilmeyen giderler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinde ise kurum kazancından indirilemeyen giderler yer almaktadır. 15 Haziran 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Kanun’un 37. maddesiyle söz konusu maddelere 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yeni bentler eklenmişti. Bu bentlerde; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarınıHakkında daha fazlasını oku Finansman Gider Kısıtlaması Ocak 2021[…]

Özel İletişim Vergisi Oranı Değişti

Özel İletişim Vergisi Oranı Değişti

Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinde özel iletişim vergisine ilişkin hükümler yer almaktadır. Söz konusu madde kapsamında; mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler, internet hizmetleri ile bunlar dışındaki diğer elektronik haberleşme hizmetlerinde özel iletişim vergisi oranı %7,5 olarak uygulanıyordu.Hakkında daha fazlasını oku Özel İletişim Vergisi Oranı Değişti[…]