SMMM lere Yeni Rapor Düzenleme Yetkisi TUBİTAK ARGE TEYDEB

Uzun zamandır gündemde bulunan bir konu, SMMM’lerin de bazı rapor tiplerini yapabilmeleri, özellikle KDV iadesinde belli sınırlarda rapor düzenleyebilmeleri konusu idi ve maalesef bir türlü gerçekleşemiyordu. 

18.Temmuz.2020 Cumartesi günü resmi gazeteye bakınca SMMM’lere yeni yetkiler veren bir düzenleme yapılmış olduğunu gördük. Neydi Bu? Bana göre uzun zamandır beklenen bir düzenleme idi ve yine benim düşünceme göre bunun devamı da gelecektir. 

Yapılan düzenleme konusunda bugün hemen değerli kardeşim SMMM ve Bağımsız Denetçi Selahattin İpek, çok güzel ve geniş bir yazı hazırlamış, zevkle okudum ve okurlarıma da Sevgili dostum Selahattin İpek’in (Mali Müşavir raporları alan genişletmeye devam ediyor) başlıklı yazısını okumalarını tavsiye ediyorum. 

A. Yapılan Düzenleme Sonucunu kısaca açıklamak istiyorum. 

18.07.2020 tarih ve 31189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile daha önce 16/1/2007 tarihli ve 26405 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelikte bir takım değişiklikler yapılmıştır. 

Bu resmi gazetede yayımlanan değişikliklerle SMMM’ler de TUBİTAK’a hazırlanan mali raporlarda proje harcamaları değerlendirme raporu düzenleme yetkisine sahip olmuşlardır. 

Yeminli Mali Müşavirlerin bu konudaki yetkileri ise aynen davam etmektedir. İsteyen kuruluş SMMM ile isteyen kuruluş YMM ile iş yaparak rapor düzenletebilecektir. 

Bu düzenleme sonucu önemli olan, kuruluşa ait mali raporun SMMM veya YMM. Tarafından, mevzuatına göre değerlendirilmesi sonucu, TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporunun hazırlanmasıdır. 

Rapordaki herhangi bir hata bulunması halinde, şimdiye kadar olan tatbikatta olduğu gibi Mali Müşavirin veya Yeminli Mali Müşavirin müşavirin yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı kuruluşa yapılan haksız ve fazla ödemenin TÜBİTAK tarafından anlaşılması halinde, söz konusu desteğin geri alınır ve SMMM veya YMM. İlgili kuruluşla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaktır. 

Bu düzenlemeden yararlanarak rapor hazırlayıp TUBİTAK’A verecek olan SMMM’lere bazı tavsiyelerde bulunmak isterim. 

a. Ar-Ge ve teşvik mevzuatını çok iyi okuyun ve tam tabirle ezbere bilin

b. Kurumlar vergisinin ar-ge konusundaki düzenlemelerini dikkatle inceleyin

c. Rapora başlamadan önce hazırlanan fizibilite raporunu çok iyi inceleyin ve öğrenin

d. TUBİTAK’ın Ar-Ge ve TEYDEB programlarını, belgelerin nasıl hazırlanacağına dair yayınlarını özellikle internetten indirin ve dikkatle inceleyip nokta virgülüne kadar öğrenin.

e. Teknik projeyi hazırlayan ve takip eden firma ile yakın ilişki kurun, çünkü sizin sorumluluğunuz çok daha fazladır. 

f. Mali rapor hazırlama kılavuzlarını da her bölüm için çok dikkatle okuyup öğrenin.

g. Raporu bitirmeden önce birkaç defa kontrol edin ve ancak ondan sonra imzalayın veya gönderin. 

h. Bugüne kadar olun uygulamada TUBİTAK Ar-Ge raporunda en ufak bir yanlışlık yapan meslek mensuplarının maddi ve manevi çok ağır cezalara muhatap olduğunu gördük, özellikle ağır cezada yargılandıklarını gördük. 

i. Yani yaşasın, bize havadan para gelecek, havasına girmeyin. Bakın Bağımsız denetim dendi ve havadan para yağmadığını herkes gördü. 

j. Özellikle fiyat indirimi ve rekabete girmeyin derim. 

TUBİTAK Ar-Ge raporları hazırlama konusunda yapılan değişikliğin meslektaşlara hayırlı olmasını diliyorum.

B. Bundan sonra SMMM’lere nasıl yetkiler verilebilir?

Uzun zamandır gündemde olan belli bir sınıra kadar KDV iade yetkisi Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde, verilebilir.

Ancak bu yetkinin 2020 yılında verilebileceğini zannetmiyorum. Covid pandemi süreci içindeyiz. Bütçede bugüne kadar olmayan yüz milyarlarca TL açık meydana gelmiştir. Devlet, vergi toplayamamaktadır. Bu sebeple SMMM’lere KDV iade yetkisinin bütçe dengeleri düzelinceye kadar verilemeyeceğini düşünüyorum. 

C. Peki YMM’lik mesleği nereye gidiyor?

Türkiye YMM mevzuatını çıkarmakla dünyada bir devrim yaratmıştır ama maalesef bu güzel düzenlemeyi daha ileriye götürememiştir. Gerek meslek mensuplarının, gerek bürokratların aleyhte çalışmaları ile YMM’lik mesleği irtifa kaybetmeye devam etmektedir. 

Ayrıca Bağımsız Denetim mevzuatının ve sisteminin gerek dünyada ve gerekse ülkemizde daha fazla önem kazanması da YMM’lik mesleğine sekte vurmaktadır. 

Ancak, mesleğinde takipçi, başarılı ve düzgün çalışan YMM. Ler daima ileriye göndereceklerdir. 

Tekrar yeni düzenlemelerin bütün meslek mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum.

28.07.2020

Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

kaynak: muhasebetr.com

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200718-4.htm

Print Friendly, PDF & Email