Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

E-İrsaliye Hakkında Herşey

E-İrsaliye Hakkında Herşey

GİB (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI) TARAFINDAN 29.02.2020 TARİHİNDE E İRSALİYE UYGULAMA KLAVUZU YAYIMLANDI. KLAVUZDA, E-İRSALİYE’YE DAİR TÜM DETAYLAR AÇIKLANDI. Sevk İrsaliyesi’nin elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar İLilk kez 17.12.2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 487 Sıra No.lu VUK ile düzenlenmiştir.Hakkında daha fazlasını oku E-İrsaliye Hakkında Herşey[…]