Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak belirlenmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılınHakkında daha fazlasını oku 2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı[…]