Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Zorunluluğu

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Nedir?

KVKK kapsamında kişisel veriyi işleyenlerin, veriyi işlemeden önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolması gerekiyor.

VERBİS’e Kimler, Ne Zaman Kaydolmalı?

Veri SorumlularıKayıt Yükümlülüğü Başlangıç TarihiKayıt İçin Verilen SüreKayıt İçin Son Tarih
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları01.10.201812 ay31.12.2019
Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için01.10.201812 ay31.12.2019
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları01.10.201915 ay31.03.2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları01.04.201915 ay30.06.2020

VERBİS’e Kayıt Nasıl Gerçekleştirilir?

VERBİS’e kayıt bu link üzerinden gerçekleşiyor: https://verbis.kvkk.gov.tr/

Ayrıca VERBİS’e kaydolmak için aşağıdaki soruların cevapları da isteniyor.

 • Kurumda belirlenmiş olan veri sorumlusu kim?
 • Toplanan ya da işlenen kişisel veri kategorileri hangileri?
 • Kişisel veri işleme amaçları neler?
 • Veri aktarımı alıcı grupları hangileri?
 • Veri saklama süresi nedir?
 • Veri konusu kişi grubu hangisi?
 • Yabancı ülkelere aktarılacak bilgiler neler?
 • Veri güvenliği tedbirleri neler?

Sıfatlar Nasıl Belirleniyor?

Sıfat belirleyen işin ya da faaliyet sürecinin kendisi oluyor. Bir kurumun sıfatı, sorumlu olduğu süreci yürütürken topladığı veya işlediği kişisel verinin ait olduğu “Veri Sahibi”nin konumlandırması ile belirleniyor. Burada Veri Sahibi, kişisel bilgilerin ait olduğu birey olarak karşımıza çıkıyor.

 1. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olup, Sözleşme çerçevesinde Müşterinin yerine getirdiği rol anlamına geliyor.
 2. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi olup, Sözleşme çerçevesinde servis sağlayanın yerine getirdiği rol anlamına geliyor.

Şirket ya da kişi ayrımı gözetmeksizin, yönetmeliğe aykırı davranışları tespit edilenler cezai işlemle karşı karşıya kalacak. Yapılan usulsüzlüğünün önemine bedel: 5 Bin TL’den 1 Milyon TL’ye kadar para ve 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası olacak.

Örnek olarak:

 • Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kişiye altı aydan üç yıla,
 • Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla,
 • Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Print Friendly, PDF & Email