Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensubu Beyan Süresi

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensubu Beyan Süresi

Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensubunun zor durumu nedeniyle kendisi veya mükelleflerinin Beyan/Bildirimlerinin sürelerine ilişkin 118 nolu VUK Sirküleri Konusu: Kendisi veya yakını  vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması Tarihi: 15/10/2019 Sayısı: VUK-118/2019-8 Giriş Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname ve bildirimlerini verdikleri mükelleflerin 213 sayılı VergiHakkında daha fazlasını oku Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensubu Beyan Süresi[…]

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin; yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan alınmasına ilişkin 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 10.10.2019 tarih ve 410588 sayılı yazısı ile değiştirilmiştir. Döviz Gelirleri Beyan Formu sözHakkında daha fazlasını oku Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik[…]

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği 27 Nolu GT

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği 27 Nolu GT

15 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 27 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 1. Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnası uygulaması KDV Kanunu’nun (13/d) maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarınınHakkında daha fazlasını oku KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği 27 Nolu GT[…]